İSLAM'SIZ BİLİM HEM KÖR, HEM DE TOPAL'DIR / Ahmet Musaoğlu


Ne Kürd elifbeyi sökmüş, ne Türk okur ne Arap
Ne Çerkez’in, ne Laz’ın var bakın, elinde kitap
Hülasa milletin efradı bilgiden mahrum
Unutmayın şunu lakin, “zaman, zaman-ı ulum.” 

Evet…Rahmetli Mehmet Akif’in de dediği gibi, “zaman, zaman-ı ulûm”. Gerçekten de, zaman ilim zamanı… Bu nedenle de sorunlar (bireysel ve toplumsal hayatımıza-inancımıza yapılan saldırılar) ilim tekniği ile karşımıza çıkmaktadır. İlim silahı ile yola çıkmış insanlara:

“..Onlara karşı, en güzel olan bir mücadele yap…” Nahl (16)125

fermanına uyarak, yine ilmi çalışmalarla cevap vermek zorundayız…

Biz, tüm çalışmalarımızda bunu yaparken, Kur’an-ı Kerim ayetleri ile ilmi teoriler arasında bir uzlaşma arıyor değiliz. Kur’an’a, ilmi teorilerden bir destek arıyor da değiliz. Çünkü, biz bilmekteyiz ki, Kur’an-ı Kerim’in, dışardan hiçbir kaynağın teyidine ihtiyacı yoktur. Bu nedenle de, bilim tarafından kabul edilen hakikatlerin Kur’an-ı Kerim’de yer alıyor almasından söz ediyor olmamızın, Kur’an’ın doğruluğuna herhangi bir şey eklediği ileri sürülemez. Çünkü, biz; Allah kelamı (bütün ilimlerin ana-rehber kitabı olduğuna inandığımız) Kur’an’ın, hiçbir yanlışı barındırmayacağına (sadece imani olarak değil, aklen de, ilmen de) inananlardanız. Bu nedenle de, bilimsel gelişmelerin ancak 20’nci asırda ulaşabildiği bazı hakikatlerin, 1400 küsur sene önce Kur’an-ı Kerim’de bildirilmiş olduğunu gösteren örneklerin bizim için şaşırtıcı bir yönü yoktur. Zaten, “Neml Suresi”nin 93’ncü ayeti, Kur’an-ı Kerim’de geçen bazı ayetlerin dış dünyadaki karşılıklarının, zaman içersinde ortaya çıkacağı ve görüneceği anlamını taşımaktadır:

“…O size ayetlerini gösterecektir, siz de onları bilip tanıyacaksınız”

     Neml (27) 93

“İlerde biz….hem yeryüzü etrafında hem de bizzat nefislerinde ayetlerimizi (kudretimizin alametlerini) öyle göstereceğiz ki..” Fussilet (41) 53

Bu nedenle, ortaya çıkan ve zamanla ortaya çıkacak da olan örnekler, bizim sadece imanımızı tazelememizin birer vesilesi olu, oluyor. Çünkü, ortaya çıkarılan her eserin bir “sanatkarı” vardır. Kainattaki her bir eser de:

“..herşeyi sapasağlam yapan Allah’ın işidir (sanatıdır)”

     Neml (27) 88 

Geçmişten günümüze, bu ‘Yüce Sanatkarı’ inkar eden, “O”na isyan eden insanlar olagelmiştir. Yaşadığımız zaman diliminde de, sözkonusu bu “Yüce Tasarımcıyı” kabul etmeyip her şeyi; “kendiliğinden oluş” ile, “doğa” ile, “rastlantı” ile, “şans” ile, “doğal seçilimle” (vb.) ya da “gerçek tanrı olmayanlarla / çok tanrıcılıkla” açıklamaya çalışan insanlar da bulunmaktadır. Onlar, her yeni buluşun “din (ilahi) sadece O olan” “İslam dininin” hakikatlerini haykırdığı bu zaman diliminde hâlâ, kainatı ve içerinde minnacık bir nokta bile olmayan dünyayı “Yaratıcısız/Tanrısız” inşa etmek gayreti içersindedirler. Bilimin “altın çağı”nı yaşayıp ‘Yaradılış’ diye haykırdığı zamanımızda hâlâ, “Yaratıcıyı” inkar edebilmektedirler. Geçmişte pek çok kez sergilenen cahili isyanı, asrımızın cahiliyeti olarak sergileyebilmektedirler.

Oysa, çağdaş bilim karşısında “Yaratıcıyı” inkar etmek, bilime isyan etmek demektir. Çünkü, “Bilim, ‘Yaratıcı’ o olan ‘Allah’ın ilmidir”…

O ilim de, artık “hiç’ten (yok’tan) bir şey yaratılamaz sapıklığı (çarpık aklı)” yıkmış, maddenin ezeliyet fikrini ortadan kaldırmış, haliyle, “kendiliğinden oluş” yerini artık “Yaratılışa” bırakmıştır…

Yaradılış…

Henüz daha bir “gün”, bir “an” bile yokken, bir muazzam bir patlama olmuştur. Sonsuz küçük bir hacmin içine sıkıştırılmış, sonsuz yoğunlukta ve sonsuz sıcaklıktaki bir şey, aniden patlamıştır. İnsan aklının asla düşünemeyeceği bir patlamaydı bu. Sözkonusu böyle bir patlama ile birlikte, sonsuz küçük hacim içindeki düşünülemeyecek büyüklükteki enerji serbest kalarak, korkunç bir hızla etrafa yayılmaya başlamıştır.

Başlangıçtaki küçücük enerji yumağı, zamanımızdan yaklaşık 8-12 milyar yıl önce aniden (birdenbire) şiddetle patlamış, adeta bir yolculuk başlatmıştır. Fakat bu patlama, bildiğimiz patlamalardaki gelişen olaylara benzemiyordu. Her yönde ve aynı zamanda meydana gelen, başından beri tüm uzayı dolduran, her maddesel parçacığın diğer bütün parçacıklardan hızla uzaklaştığı bir patlama idi. Büyük Patlama‘nın kainatı (evreni) oluşturmuş bulunduğunda ihtilaf yoktur. uzayın kendisi bu patlamayla oluşmuş. Yani, bir merkez noktası yok. Dolayısıyla da, patlama sırasında ortaya çıkan madde, tüm evreni aynı anda doldurdu. Böyle bir patlama idi bu.

Rahmetli Haluk Nurbaki’ye göre, Kur’an-ı Kerim’in, hemen her gün okuduğumuz halde bir türlü farkedemediğimiz ayetlerinden ikisi “Büyük Patlama”yı bize bildirmiş bulunmaktadır:

“(Ey Resulüm,) de ki: sığınırım sabahın, Rabbine; Yarattığı şeylerin (her türlü) fenalığından.”

Kur’an-ı Kerim : Felak (113) 1-2

Nurbaki, ayetlerde Allah’ın; “yaratılmışların şerrinden kendisine sığınmamızı” emrederken; kendi sıfatlarından bir değişik terkib (Rabbi’l Felak) kullandığını ifade etmekte ve; “Felak kelimesinin etimolojik açıdan pek çok manası vardır. Ancak kelimenin tam manası, “birdenbire çatlayıp, şiddetle patlamadan doğan demektir….diğer bir tarife göre; -infilak ettirilmiş- anlamına gelmektedir. Yani infilak olayının sonucuna verilmiş bir kavramdır. Felak şiddetli infilak ile ortaya çıkan nesnedir…felak kelimesi, şiddetli patlamadan çıkan sonuç, varlıklar demektir…Kur’an varlıkları tanımlarken Büyük Patlama’dan sonra var olanlar anlamına -felak- kelimesi ile tanımlıyor. Ayeti kerimenin en can alıcı noktası, Rab sıfatı ile felak kelimesinin sentezidir…Rab sıfatı; düzenleme, fiziki nizam verme, yetiştirip olgunlaştırma demektir….Allah, maddesel evrenin şekillerini (kainatın yaratılışını) murad etmiş ve Kün (OL) emri ile bir patlama yaratmıştır. Sonuçta felaklar, yani patlamadan doğan varlıklar (-Evren Sistemi), Allah’ın Rab sıfatı ile akıl almaz fiziksel bir kompitür nizamına sokulmuştur.” da demektedir…

Böylelikle de bir, “OL”, emri ile kainatın Yaratılışı başlamış, hiç’ten “her şey” olmuştur.

Kim yaptı?..

Peki ama, Büyük Patlama’dan önce ne vardı? Sonsuz yoğunluk ve sıcaklıktaki o muazzam maddeyi, o iğne deliğinden küçük hacmin içine kim sıkıştırmıştı? Patlamayı kim yapmıştı?

Kim yaptı, neden yaptı, nasıl oldu sorularından sadece nasıl oldu’nun patlamadan sonraki safhasını biliyoruz…

Büyük Patlama’dan 10-43’üncü saniyesinden bugüne kadar geçen süre içindeki bütün olayları net bir kesinlikle izah edebiliyoruz. 10-43’üncü saniye ile sıfır (0) saniye arasında bilim yetersiz kalıyor ve yasalar geçerliliğini kaybediyor. Sıfırıncı saniye ve arkasının izahı ile kim neden yaptı’ya tek bir cevap bulabiliyoruz: Bir Yaratıcı…

“O”, Yaratıcı, her şeyden evvel mevcud olan evveldir…

Bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece, “OL” diyendir…

O’nun, “Kün=OL” emri ile de varoluş (Yaratılış) başlamıştır:

“Allah’ın şanı bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece OL demektir, o oluverir”
Kur’an-ı Kerim : Yasin (36) 82

Sözkonusu bu “İlk Güç (Tek Gerçek Tanrı)” olan Allah (c.c.), Big-Bang (Büyük Patlama)’dan önce de varolan, her şey yokolduktan sonra da geride kalacak olan oluyor :

“O, (her şeyden önce mevcut olan) evveldir ve (her şey helak olduktan sonra geriye kalacak) ahirdir.”

Kur’an-ı Kerim : Hadid (57) 3

Düşünce Platformu

Ahmet Musaoğlu / İnsanın Gerçeği


“Tanrısal Gerçekler bilinmeden İnsani Gerçekler bilinmez”

KANUNİ SULTAN SÜLEYMANA İFTİRA ATMAK

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN’A “İFTİRA” ATMAK.. EN BÜYÜK ŞEY “SAĞLIK/mış” ÖYLE Mİ? “KANUNİ” GİBİ BİR MÜSLÜMAN, “ÖNCE SAĞLIK” DER Mİ! Ya da kimileri Müslümanları Kandırmış bulunuyor. Günümüz Müsllümanları (!!!) bu görüşü nasıl ileri sürer? Böyle bir görüş nasıl doğru kabul edebilir?  İNSANA-YAŞAMA, “AYRINTI-PARÇA’DAN” DEĞİL, “BÜTÜN / ESAS” ÜZERİNDEN BAKMAK GEREKİR. “Erkekler...

DEDE KORKUT, DESTURSUZ BAĞA GİREN HURAFE

Dede Korkut / Korkut Ata / Dede(m) Korkut=ALİ BABA Peki de… ALİ BABA" DİYECEKLERİNE, neden "DEDE KORKUT" DİYORLAR? ÜSTELİK DE "KORKUT ATA" tanımı bile "DEDE" tanımından DAHA ESKİ olmasına rağmen NİYE?. Hasan Ali YÜCEL klasikleri arasında çıkan DEDE KORKUT Hikayeleri Kitabı, 2018 yılı Ya da Dede Korkut / Korkut...

GENÇ EVLİLER, EVLENECEKLER.. “Selâmûn aleyküm”

Geçen günlerde; 13 Temmuz günü gibi; yaşadığım şehir Trabzon’un merkezi semti olan Meydan Semti’nden, şehrin diğer bir yönüne ulaşmak için bir minibüse bindim. Ön koltuk boştu; şöfer tarafına yaklaşarak kapı tarafına binecek bir yolcu için yer bıraktım... Dolmuş, kalktı; Gazipaşa yokuşundan sahil yoluna indi. Geçen günlerde; 13 Temmuz günü gibi;...

Barnabas İncili iddiası İSLAM’A SALDIRI’DIR

Barnaba(s) İncili iddiası konusunda bir yazı yazmayı birkaç kez düşünmüş, yoğunluğum sebebiyle de yapamamıştım. Bir tek yazıyla ‘kalırmıyım’ henüz bilemiyorum ama, bu konuda bir yazım olsun isteğimi imdi yerine getiriyorum. Bunu yaparken, Barnabas İncili “sorununu”, bugüne değin hiç öngörülmemiş Barnaba(s) İncili iddiası konusunda bir yazı yazmayı birkaç kez düşünmüş, yoğunluğum...

HERŞEYİ Kur’an’a niye BAĞLIYORSUN…

VARSA EĞER, SORUYORUM VİCDANLARA (Suda boğulmakta olan firavun imanı gibi mi.. Düşünce jimnastiği niyetine)..... YOLDA KARŞILAŞTIĞIM TANIDIĞIM BİRİ BANA SORMUYOR, ADETA SİTEM EDİYOR.. ÇÜNKÜ ANLAMAK İŞİNE GELMİYOR.TIPKI Hz.İbrahim kıssasındaki PUTLARI MÜŞRİKLERİN; PUTLARINIZI VARSA EĞER, SORUYORUM VİCDANLARA (Suda boğulmakta olan firavun imanı gibi mi.. Düşünce jimnastiği niyetine)..... YOLDA KARŞILAŞTIĞIM TANIDIĞIM BİRİ BANA SORMUYOR,...

HINCAL ULUÇ, BİLMEDİĞİNİ BİLEMEYİŞE

18 Mayıs 2010 tarihli HINCAL ULUÇ yazısındakileri “DOĞRU ve de YAZISINI YENİ YAZILMIŞ YAZI ZANNEDİP DE paylaşıp duran Bilgisizliğe/CAHİLİYETE..2014 TARİHİNDE Sosyal medya üzerinde YAYGINLAŞMASI sonucu bana sözedilen, “Kanını donduran Trabzon!” 18 Mayıs 2010 tarihli HINCAL ULUÇ yazısındakileri “DOĞRU ve de YAZISINI YENİ YAZILMIŞ YAZI ZANNEDİP DE paylaşıp duran Bilgisizliğe/CAHİLİYETE..   2014 TARİHİNDE...

NEBE-33 KAVRANAMAYIŞI CAHİLİYETİNE…

“...Elbette ALLAH, doğruları ortaya çıkaracak, Yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”  Ankebut,29/3 ÜLKEMDEKİ PROFESÖRLERİN diploma sahibi oldukları, ama “BİLİMADAMI OLaMADIKLARI” DÜŞÜNCEM BİLİNEBİLİYOR… Prof. Olup da “BİLMEDİĞİNİ BİLMEYENLER’DEN”, ŞEHRİMDEN çemkiren BİRİNİN DE “İŞKEMBEDEN” SALLAMALARI ARASINDA, “NEBE-33” AYETİNE göndermeler de VAR…. BENZER cahiliyeti DE BİLGİLENDİRMEMDİR… İŞTE “istismar” EDİLEN “NEBE,78/33” Ayeti ile öncesi ve sonrası...

BİLİM DEVRİMİ, LAİKLİK DEĞİL; Mezhep Savaşı

‘Batılı Beyaz Adam’ın insanlığa kabul ettirdiği “Batı Medeniyet Tarihi”nin aslında “Aydınlanma tarihi” değil, “Mezhep/bilim/sel çatışma tarihi” olduğunu, Batı(lı)yla ilgili yapılacak yorumlara bu açıdan bakılmayınca “yanlışlık olacağı” tartışılır bile olmaz, olmuyor. Çünkü, ‘Batı(lı)nın “kendi içindeki tarihi”, “Hıristiyanlığın Hıristiyanlıkla/Mezhep savaşları”; “kendi dışındaki tarihi” ise, “Kutsal/Haçlı Savaşları” oluyor. Sözkonusu “Hıristiyanlık Mezhep Savaşlarının” başlangıcı için,Roma İmparatorluğu'nun M.S.395’de...