• 1950 – Yılında Trabzon’da doğdu.
 • 1976 – Yılında Ankara’da Maden Teknik Araştırma Enstitüsü’nde (MTA) memur hayatına başladı
 • 2002 – Ocak ayında memuriyet hayatından emekli oldu.

Eserleri

 • Tarihsel Bir Gerçek Nuh (a.s) Tufanı
 • İnsanoğluna Biçilen Yazgı Uygarlığın Tarihi
 • Kendinden Oluşa İnanmak Yaratılışın Altı Günü
 • Ölüm Yeniden Doğuş KIYAMET
 • Nuh’un Gemisi Cudi’de
 • Nubucco Babil Yolculuğu Küresel Isınma Tuzağı
 • İlk Anayurd Anadolu Trabzon Ayasofya Tarihi
 • Peygamber Şeceresi (tablo eseri)
 • Peygamberler (insanoğlunun) Tarihi (tablo eseri)
 • Trabzon Ayasofya Gerçek Tarihi

Ahmet Musaoğlu, 1950 yılında Trabzon’da doğdu.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji Bölümü’nden Jeoloji Yüksek Mühendisi olarak mezun olduktan sonra, Mart 1976 tarihinde Ankara’da, Maden Tetkik ve Araştırma Enstitüsü’nde (MTA) memuriyet/mühendislik hayatına başladı. Daha sonra bu kurumun Trabzon Bölge Müdürlüğü’nde görev alan Musaoğlu, çeşitli projeleri Kamp (Proje) Şefi olarak gerçekleştirdikten sonra, Maden Hakları ve Ruhsat Servis Şefliği ve sonrasında Araştırma Plan Koordinasyon Başmühendisliği görevlerini sürdürdü. Kendi talebi üzerine de yürütmekte olduğu Başmühendislik görevinden ayrıldıktan bir müddet sonra 25’inci yılını bitirince 2002 Ocak ayı itibariyle memuriyet hayatına son verip emekli olmuştur.

Yazarlığa emekli olmadan önce; memurluğu sırasında başlayan Araştırmacı Yazar Ahmet Musaoğlu’nun; Tarihsel Bir Gerçek Nuh (a.s.) Tufanı;  İnsanoğluna Biçilen Yazgı Uygarlığın Tarihi ve Kendiliğinden Oluşa İnanmak Yaratılışın Altı Günü isimli ilk üç kitap eseri Vural Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır. Sonrasındaki Ölüm Yeniden Doğuş İçin KIYAMET ve Nuh’un Gemisi Avcıları Nuh’un Gemisi Cudi’de isimli iki kitap çalışması ise Okul Yayıncılık’tan çıkmıştır. Yazar’ın, İsasız Mehdisiz İslam Olmuyor mu isimli eseri ise Kim Yayınları arasından okuyucuyla buluşmuştur.

Trabzon’da yayınlanan bölgesel bir gazetede yazdığı sosyokültürel-siyasal yazılarından oluşan Hesap Lütfen Osman ile Mozart isimli eseri ise Sancak Yayıncılık tarafından yayınlamıştır.

Nabucco Babil Yolculuğu Küresel Isınma Tuzağı isimli eseri Trabzon Belediyesi Yayınları arasından çıkmış bulunuyor. Sözkonusu bu eseri Birleşmiş Milletler’e üye 190 kadar ülke ve binlerceden fazla bilimadamları, ‘Küresel ısınma VAR’ derken, bu iddianın doğru olmadığını, arka planının ise ‘küresel tuzak’ olduğunu ortaya koyuyor.

İlk insan(lar)ın yeryüzüne ‘ilk ayak basış’ tarihi ile antik Anadolu ve Trabzon tarihini ortaya koymasının yanında, Trabzon Ayasofya’sının tarihini tamamen değiştiren çalışması olan İlk Anayurd Anadolu Trabzon Ayasofya Tarihi isimli eseri ise Trabzon Ortahisar Belediyesi Kültür Yayınları arasında çıkmıştır.

Yeryüzündeki İlk insan ve İlk peygamber olan Hz. Adem ile Son ve İlk Evrensel Peygamber olan Hz. Muhammed(S.a.v.) arasındaki “baba-oğul ilişkisini” kronolojik olarak da ortaya koyan Peygamberler Şeceresi isimli tablo eseri ile sözkonusu bu eser ile uyumlu Peygamberler (İnsanoğlunun) Tarihi isimli bir başka tablo eseri de Yazar’ın yayımlanmış eserleri arasında bulunuyor.

Yazar’ın Peygamberler (İnsanlık) Tarihi isimli eseri ve de son eseri olan Trabzon Ayasofyası Gerçek Tarihi isimli eseri Gelenek Yayınları arasından çıkmış bulunmaktadır.

MUSAOĞLU’nun; “Bilimin Din, Dinin sadece İslam” olduğu anlayışını ortaya koyduğu bütün eserleri, alanlarında “ilk ve tek olma” özelliğini hâlâ da sürdürüyor.

Kısaltılmış ismi İLESAM olan Türkiye İlim ve Edebiyat Eserleri Meslek Birliği Trabzon İl Temsilciliği görevini de yürütmekte olan Ahmet Musaoğlu, Bilimsel Yaratılışçılık olarak tanımladığı alanındaki konuları ve/veya sosyokültürel-siyasal hayatımıza ait görüşlerini; zaman zaman ulusal ya da yerel çeşitli gazete ve dergilerdeki köşe yazıları ile okuyucusuyla buluştururken, bazen de ulusal veya yerel-bölgesel yayın yapan radyo-televizyon kuruluşlarında bizatihi kendisinin de hazırladığı ve/veya katıldığı programlar ile de dinleyici ve izleyicileriyle buluşturmaktadır.

VE DE…

           Ahmet Musaoğlu; “Bilimin, ‘ALLAH’ın İLMİ’ olduğunu” savunan; İslamın ilahiyat olmadığını, genel bilim dallarını bilmeyen ilahiyatçıların (genel) İslamı konuşamayacağını da ortaya koyan… ülkemizde “yazar ve okunacak kitap” ve de profesörler bol olmasına rağmen ‘gerçek bilimadamı’ pek olmadığını da savunan; şu bu adına konuşup yazmayan, “İslam adına taraf olan“; Elmalı Hamdi meali ve Mehmet Akif Ersoy okunmasını ‘şiddetle’ tavsiye eden; hacınızı, hocanızı, siyasetçinizi de “sorgulayın”  diyen de biri