ÖTEKİ Sizleştirmek

ÖTEKİ Sizleştirmek

Ülkemizde son zamanlarda söylenilmesi ‘tu-ka’ olarak gösterilen bir tanım var : ÖTEKİ

Mahalle Baskısı” yapıyorlar denilerek “Müslümana saldırılması”; benim tanımımla da, “MahalleSİZLİĞİN GÖRGÜSÜZLÜĞÜ” üzerinden gelen “ÖTEKİ” YASAĞIYLA ÖLDÜRÜLMEK istenilen, “BEN/BİZ” var…

TDK’nın, “Diğer(ler)i” de dediği; benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olana, yani, “Öteki’ne”ne karşın, “BEN/Biz/BENİM/Biziz” dememize ‘SALDIRI’ var. “Ben/BİZ/Benim/BİZİ” dediğinizde hemen, “kendinden olmayana tahammülsüzlüğün sahibi” olarak damgalanıyorsunuz!..

Müslüman olan ‘Bilgi sahibi’dir ama, günümüz Müslümanları “bilgi sahibi olmadıkları” ve üzerlerine gönderilen “Mahalle/sizlik Baskısı”yla “BEN/Biz” diyemedikleri için, “KENDİ olmaktan” çıkıp “yokoluyor”; ama bunun farkında bile olunamıyor…

Oysa, “BEN/Biz/DEN olmayan (gavur-gayrimüslim)” dediğimizde, “kendim(İZ)den olmayanları”; bir başka deyişle de, “ÖTEKİ’ni” kastediyoruz. Çünkü, bu yapılmazsa eğer, “BEN/Biz olan ortadan kayboluyor”; haliyle, “yokolmamız” sözkonusu olabiliyor, ki, “bunu istemiyoruz”, bütün itirazımız da zaten bu oluyor. Bu sebeple, hiçkimse ‘Gavuru/Gayrimüslimleri’ elimizden çalmamalı, isteğimiz ‘varlığımızı korumak’, yoksa “tahammülsüzlük değil”

***

“Kaybolmamak/Yokolmamak” için de zaten, “BEN/Biz/İM” dışım(ız)daki herkesin; “ÖTEKİ/lerin mutlaka hem olması, hem de mutlaka da yaşaması” gerekiyor. “BEN/Biz/İM” diye gördüğümüz “toplumsal katman varolduğu için de” zaten, bu ‘katmanın’ dışındaki “DİĞER/Öteki katman/lar/ın; “BEN/Biz/İM” için, “Diğer/Öteki katman” olması da anlaşılabilir oluyor. Hâl bu olunca da, “BEN” bireysel düzeyinde de ya da “BİZ” toplumsal katman düzeyinde, “Öteki(Diğerleri)nin” hep varolması, “kaçınalamayacağımız gerçeğimiz” oluyor. “Kendimiz” olmaktan “çıkmamak” için, “BEN/im, BEN”; “DİĞER/LERİNİN DE, ÖTEKİ” olması gerekiyor. Böyle bir durum, “yaşamlarımız için” elzem olan “çeşitlilik” oluyor, başka bir şey olmuyor… 

Bu sebeple de, “BEN/Biz” dediğimizde, diğerine tahammülsüzlüktür” şeklinde gelen “laf salatalarını yemeyiz (yutmayız), kimse de, “Ben/Biz”i enayi yerine koymaya çalışmasın; çünkü, “böyle veya benzer bir öngörünün” asıl da, “BANA/Bize” ‘SALDIRI’ olduğunu akledebilenlerdeniz. Akılsızlıktan söz etmiyorum, ‘bilerek saldıranlar’ iyi biliyorlar ki, “BEN/Biz/İM” demek, “Diğer/Öteki” olana “tahammülsüzlük” değil, “sadece kendimi korumak/yaşatmak”, ‘Kendim/BİZ’ olarak kalmaya çalışmak; ‘Öbürleri/Ötekiler’ ile “karışıp”, “kendim olmaktan” çıkmaya, yani, “yokolmaya” karşı “kendimi savunmak” demek oluyor. Bırakınız “Öteki”ne “tahammülsüzlüğü”, aksine; “ÖTEKİ’nin hep varolması” ya da “Diğer/ler/ine hep tahammülüm”, yapmam gereken de oluyor. “BEN/Biz” olarak tanımladığımız “KENDİMİZ” ile, “ÖTEKİ” arasına “tahammülsüzlük” sınırı çekmediğimiz gibi, aksine; “Onlarla/Ötekiler” ile birlikte “çeşitlilik” olarak yaşamak isteğimizi ifade ediyoruz. Çünkü, “TEK (aynı) TİP olmak İSTEMİYORUZ”.. “ÖTEKİ’LERİN” de “Tek Tip” olmayı istememeleri, onların da ‘yaşayabilmeleri için’ gerekiyor.

Bu sebeple, “Öteki olanı” hiçbir zaman “tehdit unsuru” olarak görmüyor, “mahkûm/inkar da” etmiyoruz. Öyle olduğu için de sorun; “Öteki’ne tahammülsüzlük” veya “Diğeri/Öteki/nin var olması” olmuyor, aksine; “BEN/Biz”e gelen ‘SALDIRILAR’ karşısında “BEN/Biz olarak ‘kalabilmenin’ zorluğu”, asıl sorunumuz oluyor…

***

Ne yazık ki de, Türkiye’deki ve dünyadaki Müslümanlar, “BEN/Biz” olmaktan “çıkartılmak” için “ÖTEKİ/sizleştiriliyor”.. “BEN/Biz/İM”, ÖTEKİ/SİZLEŞMEMİ” isteyen “KÜRESELCİNLER”, hem “BEN/Biz”, hem de “Öteki/Diğeri” için “tehdit unsuru” olmasını durmaksızın sürdürüyor. Çünkü, “Küresel TEK Yapı” amaçları için, “Ben/Biz” ile, “Öteki/ler” arasındaki “farklılığı/çeşitliliği” yokedip, “BEN/Biz”i, “Öteki/Diğeri” ile ya da tersi; “Öteki”ni, “BEN/Biz” ile “aynileştirmeye” çalışıp yokediyor. İstenilen, “Müslüman olan” ile, “olmayanın” sentezinin sağlanması, dolayısıyla da, “İslamın ‘din anlayışı’nın”; haliyle de, “Müslüman kimliğinin” yokedilmesi oluyor.

Müslüman olanın “Ötekisiz/leştirilmesini” isteyenler “Köktendinci Batılı Beyaz Adamlar/KüreselCİNler” olsa da, “Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır..” Kur’an gerçeğini (Bakara-2/120) unutan ‘bazı Müslümanlar’ da, bilerek veya bilmeyerek bu ‘saldırıyı’ sürdürüyor. “Coniliğin İslamı”nı yaşatan “bazı Müslüman olanlar” da, “Öteki”mizi elimizden çalıp, “BENİ/Bizi”, “ÖTEKİ/ler” ile ÖZDEŞLEŞTİRİYOR. BEN/BİZ diyen ‘Müslüman kimlik’ için ‘seçilen’, “Kontrol altında tutulması gereken İslam olma hâli” de bu oluyor…

“BEN/BİZ/Müslüman” olana, sizin dışınızdakilere “ÖTEKİ demeyiniz” hapını yutturanların, “Benden/Bizden” istekleri, “kimliğimizi terk etmemiz” ya da “Sadece Müslüman” olmamak, “aynı zamanda gayrimüslimliği de hissetmemiz/REFORME olmamız” oluyor. Siyasetçisi, hacısı hocasıyla bunun için, “Virütik Müslüman” ya da  “Evcilleşmiş Müslüman” üretimi durmaksızın sürdürülüyor…

Bunun için “BİZ”e, “BİR/Tek olmayın” deniliyor, çünkü, “KENDİMİZ/Biz OLMAMIZ” istenilmiyor. İstenilen, “ÖTEKİ” ile “BİR/Bütün OLMAMIZ” “Kimliğimizi kırıp”, “Öteki” ile, “Tek Kültürel Yapı” oluşturmamız isteniliyor. “Öteki/Diğerleri” denilebilecekler olan Hıristiyan, Yahudi, Budist, Ateist, Agnostik vb.. ile, “BİR/Beraber” olup, “Küresel Tek Yapı”, yani, “Tek Devlet- Tek Dil-Tek Din” oluşumuna katkı koymamız isteniliyor.

İşte, “KüreselciNlerin/Köktendinci Batılı Beyaz Adam”ın bu amacı için, “Coniliğin Müslümanları” da “Öteki’lerimizi” elimizden çalıyor…

***

Yakın geçmiş yıllarda Sivasspor’un iki futbolcusu arasında geçen yaşanmışlık; “Öteki”nin statda bile “varolduğunu” gösteriyor: “Fransız Le Monde gazetesi, Sivasspor’un İsrailli oyuncusu Pini Balili’nin, kendi takım arkadaşı İbrahim Dağaşan’ın saha ortasına Filistin bayrağı dikmesini, “yüreğine saplanan bir ok gibi algıladığını” yazdı.” deniliyordu (Sabetay VAROL: “Bayrak ok gibi yüreğime saplandı”, Milliyet,03.03.2009). “BEN/Biz” olanın Albayrağı’nın, İsrailli/Musevi/nin yüreğine “ok gibi” saplanması, Musevi olanın, “Müslüman olanı” -haklı olarak-, “Kendi/Ben” görmediği için olmuş oluyor. Çünkü, ortada olan, “farklı Varoluş TERCİHLERİ” oluyor. Bu “Tercih” ‘Müslüman olan’ için; ‘Senin gibi değilim, SENİNLE BENİM ARAMDA FARK VAR” demek oluyor

***

İmdi…

Kur’an-ı Kerim, Tevbe Suresi’nin aşağıdaki ayetleri; “VAROLUŞUMUZU yaşatan ÖTEKİ’MİZİ” elimizden çalan; ‘Başörtüsü görünmeyen erkek ve kadın cahiliyetin’; “Önce Müslüman değil, Önce insan” diyen cahiliyetin okuması için:

 28. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir…

29. Kendilerine Kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kendine din edinmeyen kimselerle, küçülerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın.

30. Yahudiler, Uzeyr Allah’ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar da, Mesîh (İsa) Allah’ın oğludur dediler.  Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir. (Sözlerini) daha önce kâfir olmuş kimselerin sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin! Nasıl da (haktan bâtıla) döndürülüyorlar!”

Ahmet MUSAOĞLU

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir