Tek ‘Kurtarıcı’

Tek ‘Kurtarıcı’

               İnsanlık tarihinin “En etkin”  kişisinin “kim” olduğu sorusunun sorulup da cevabının verildiği ve ülkemizde “Sabah Yayınları” arasında “En Etkin 100” ismi ile yayınlanan bir kitap, insanlık tarihinin “En etkin”  kişisinin kim olduğunu ortaya koymasının yanında, insanlığın kime ve neye muhtaç olduğunun ya da ‘kurtarıcı’nın kim olduğunu da ortaya koymuş bulunmaktadır.

Sözkonusu kitabın yazarı bir Müslüman değil.. Amerika’lı Michael Hart.  Edebiyat ve hukuk tahsili ile birlikte, fizik’te master, astronomi’de doktora yapmış, tarafsız, yansız bir bilim adamı…

İnsanlığa yol gösteren emsalsiz bir araştırma yaptı. Bunu yaparken amacı, insanlık tarihi boyunca gelmiş tüm liderleri, kumandanları, fikir adamı ve düşünürleri matematiksel bir değerlendirmeye tabi tutmaktı. Kendi yargılarından ötede –gerçek- bilgi edinmekti.

Aralarında Hz.MUHAMMED (Sav.) ve Hz.İsa, Hz.Musa’nın.. Budha, Konfüçyüs, Öklid, Arşimed, Newton, Kopernik, Edison’un.. Adam Smith, Karl Marx, Lenin, Darwin’in; Cengiz Han, Büyük İskender, Jül Sezar, George Washington’un.. hatta çağdaş atom kuramcılarının  da yer aldığı “insanlığın en etkin 100 şahsiyetinin ismini” kapsayan bir listeyi değerlendirmeye tabi tuttu.

Bilgisayar çalıştı ve sonunda “Bir numaraya” bir isim yazdı. Gelmiş geçmiş tüm etkin kişiler arasından O’nun isminini yazdı:

Ekranlardan, Hz.MUHAMMED (Sav.)’in ismi okunuyordu

***

Sözkonusu bu çalışmaya tepkiler oluştu.. hayretler, tenkitler birbirini kovaladı. Bu sebeple çalışma yeniden kontrol edildi.. fakat sonuç değişmiyordu.. “O’nun ismi” yine ekranlara geliyordu.

Bu sonucu hazmedemeyenlere araştırmacının cevabı, –Neden kızıyorsunuz, sonuç benim için de sürpriz oldu, ne çare ki sonuç matematiksel ve kesindir oluyordu.

Araştırmacı Micheal Hart, söz ettiğimiz kitabında; “Dini ve laik etkinliğin bu eşi görülmemiş birleşimi nedeniyle bence Hz.Muhammed insanlık tarihinin en etkin tek kişisi olmaya hak kazanmıştır.” diyordu (Michael H. HURT : En Etkin 100, Çev: M.Harmancı, Sabah Kitapları, 2.Baskı, İstanbul-1995, s.7)…

 ***

Ortaya çıkan bu sonucun şaşırtıcı hiç bir yönü yoktur. Çünkü, “Kainat/Evren Sistemi” onun için yaratılmıştır. O’; “İlmi, Çin’de de olsa gidip alınız” diyerek “din ile bilimin çatışmadığınıbilimin, ‘Allah’ın ilmi’ olduğunu” ortaya koyan en güzel örnektir. O’nun işaret ettiği “bilim” de, yaklaşık 1400 küsur sene evvelden kendisini gösteren “O” eşsiz insanı…

Ya öğreten ol, ya öğrenen veya dinleyen, yahud da onları seven ol. Beşincisi olma, helak olursun” diyen emsalsiz insanı, ´Güllerin Efendisi´ni göstermiştir. Bilimin, ‘bilimsel aklın’ başka bir seçeneği de yoktur zaten.. çünkü, ‘O’, her dönemde örnek, öncü, önder’dir… 

***

Dileyen dilediğini örnek ya da öncü alabilir.. Ya da dilediğini ‘kurtarıcı’ olarak da seçebilir.. ya da ‘Mehdi’nin çıkmasını’, Kur’an-ı Kerim’in bildirmemesine rağmen ‘Hz.İsa’yı yeryüzüne bekleyebilir’ de.. Fakat, ‘çıkacak’ ya da ‘gelecek’olan başka bir ‘kurtarıcı’ yoktur…

Her devir ve dönemdeki ‘tek kurtarıcı’, Hz.MUHAMMED (Sav.)’dir.. 

Ahmet MUSAOĞLU

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir